สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่


 

ฝ่ายประสานงาน รับสมัคร และคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

  •  084-920-8758, 085-408-0178 และ 094-289-0646
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท ธัญญเจริญผล จำกัด เลขที่ 213/3 หมู่ 1 ถนนสตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

 

ฝ่ายอำนวยบริการเมล็ดพันธุ์และข้อมูลเชิงวิชาการ

  •  086 479 5603 
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาคารดีเอ็นเอและจีโนมิกส์  
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
website : http://dna.kps.ku.ac.th

 

 

 


พื้นที่
ปัจจุบัน
จำนวน
๔,๖๓๕ ไร่
 
 


ภาพกิจกรรม
โครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015