ข้าวไรซ์เบอร์รี่
 

    ข้าวไรซ์เบอร์รี่เกิดการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล  กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้รับความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตต่อปานกลาง ต้านทานต่อโรคไหม้ ไม่ต้านทานโรคหลาว จึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบการปลูก  คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอรี่ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน,แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง, มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง นอกจากนี้รำข้าวและน้ำมันรำข้าว ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีเหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเชิงบำบัดอีกด้วย 

 

 

   

 

 

  

ลักษณะประจำพันธุ์ 

ข้าวไรซ์เบอรี่ Riceberry

  ความสูง                                                 105-110 ซม.
  อายุเก็บเกี่ยว                                           130 วัน
  ผลผลิต                                                  300-500 กก. / ไร่
  % ข้าวกล้อง (Brown rice)                         76 %          
  % ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด (head rice)          50 %
  ความยาวของเมล็ด     
  ข้าวเปลือก 11 ม.ม.   ข้าวกล้อง 7.5 ม.ม.  ข้าวขัด 7.0 ม.ม.

 

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

 

คุณสมบัติทางโภชนาการ

ในข้าวกล้องไรซ์เบอรี่  Riceberry

  ปริมาณ Amylose                         15.6   %    
  อุณหภูมิแป้งสุก                           < 70  ° C
  ธาตุเหล็ก                                   13-18 mg/kg              
  ธาตุสังกะสี                                  31.9   mg/kg
  โอเมกา-3                                   25.51 mg/100g           
  วิตามิน อี                                    678    ug /100g
  โฟเลต                                       48.1   ug/100g            
  เบต้าแคโรทีน                              63      ug/100g
  โพลีฟีนอล                                  113.5 mg/100g           
  แทนนิน                                      89.33 mg/100g
  แกมมา-โอไรซานอล                      462    ug/g

  สารต้านอนุมูลอิสระ

  ชนิดละลายในน้ำ                           47.5mg ascorbic acid quivalent/100g 
  ชนิดละลายในน้ำมัน                       33.4 mg trolox equivalent/100 g

 

ข้อจำกัด :- ข้าวที่ต้องการเอาใจใส่เป็นพิเศษ, ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์, ต้องสภาพอากาศเย็น เพื่อสร้างสีเมล็ด
 * พันธุ์ข้าวนี้ได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่แล้ว 


ข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์  :  http://dna.kps.ku.ac.th

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015