จดหมายชี้แจง

 กรณีปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ในโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

 

            ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้ยืมให้แก่เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์เพื่อทำการเพาะปลูก และเกษตรกรได้ดำเนินการเพาะปลูกแล้วพบปัญหาหลายประการ ทางศูนย์วิทย์ฯ จึงขอชี้แจงถึงสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการเพาะปลูกครั้งต่อไป รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้ แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

 

เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์แท้ (Organic agriculture หรือ Organic Farming) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างจากข้าวชนิดทั่วไปที่ปลูกด้วยระบบเคมี ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวจะมีลักษณะเมล็ดที่ดูแล้ว สมบูรณ์และแข็ง มากกว่า แต่คุณภาพในการเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นเท่ากัน ในด้านของการเพาะปลูกนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยจะต้องมีการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดมากกว่าข้าวที่ใช้สารเคมีทั่วไป เพราะข้าวที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์จะมีความอ่อนแอในช่วงแรกของการเจริญเติบโต ทั้งนี้กรรมวิธีการปลูกข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์จะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการปลูกข้าวโดยทั่วไปดังนี้

 

 

    ข้าวไรซ์เบอร์รี่เกิดการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ข้าวเจ้าหอมนิล  กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้รับความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตต่อปานกลาง ต้านทานต่อโรคไหม้ ไม่ต้านทานโรคหลาว จึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบการปลูก  คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอรี่ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน,แกมมาโอไรซานอล, วิตามินอี, แทนนิน, สังกะสี, โฟเลตสูง, มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง นอกจากนี้รำข้าวและน้ำมันรำข้าว ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีเหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเชิงบำบัดอีกด้วย 

 

 

   

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 10 กรกฏาคม 2558

คณะทำงานจาก กระทรวงพาณิยชย์, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และบริษัทธัญเจริญผล ได้เดินทางไปยังกลุ่มที่สมัครเข้าร่วมโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ กลุ่มที่สมัครในโครงการมีหลายกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนภาคเหนือ และโซนภาคอีสาน คณะทำงานได้นำเสนอรายละเอียดต่างๆโครงการข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ สอบถามพูดคุยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปลูกข้าว การจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System; ICS) สำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโครงการใช้มาตรฐานจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements : IFOAM)  และลงสำรวจพื้นที่แปลงนาของเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

 © Riceberry  Valley 2015